Gustaf Christoffersson tilldelas Gustafssonpriset 2018

2018-05-08

Gustaf Christoffersson, institutionen för medicinsk cellbiologi, tilldelas Gustafssonpriset till unga forskare 2018. Samtidigt erhåller Joakim Crona institutionen för medicinska vetenskaper, Lilla Gustafssonpriset.

Gustaf Christoffersson och Joakim Crona, Gustafssonpristagare 2018

Gustaf Christoffersson, diabetesforskare vid Uppsala universitet, har av Göran Gustafssons Stiftelser tilldelats Gustafssonpriset till unga forskare. Priset som ges till forskare yngre än 37 år består av ett forskningsbidrag om 2,5 miljoner kronor under tre år.

Gustaf Christoffersson disputerade med en avhandling om hur immunceller påverkar nybildningen av blodkärl i en ny experimentell modell som utvecklats av honom själv. Efter tre år som postdoktor i Kalifornien, återvände Christoffersson till Uppsala universitet och har vid institutionen för medicinsk cellbiologi byggt upp ett laboratorium för forskning kring typ 1 diabetes.
– Jag hoppas att min forskning ska bidra till att fylla kunskapshålen kring vad som orsakar typ 1 diabetes och på sikt leda till effektiva behandlingar. Med priset från Göran Gustafssons stiftelse kan jag utöka min forskargrupp för att ytterligare fördjupa vår kunskap om denna sjukdom, säger Gustaf Christoffersson.

Göran Gustafssons Stiftelser tilldelar samtidigt Lilla Gustafssonpriset om 0,5 miljoner kronor till Joakim Crona, institutionen för medicinska vetenskaper.

Läs mer Gustaf Christofferssons forskning

Andra namn som nämns