Anders Hallberg blir hedersdoktor i Åbo

2018-03-21

Anders Hallberg, professor emeritus i läkemedelskemi, har utnämnts till hedersdoktor vid Åbo Akademi.

Anders Hallberg, foto: Mikael Wallerstedt

Åbo Akademi utnämner Anders Hallberg, professor emeritus i läkemedelskemi och tidigare rektor vid Uppsala universitet, till filosofie hedersdoktor. I motiveringen fastslås attAnders Hallberg har gjort ett banbrytande arbete i att uppmuntra och stimulera vetenskapssamfundet i syfte att skapa innovationer och kommersialisera vetenskapliga rön… Utöver en lång rad förtroendeuppdrag har Hallberg varit medlem av Åbo Akademis styrelse hösten 2009 till slutet av år 2017"

Promotionen äger rum i Åbo konserthus fredagen den 25 maj 2018.

Läs mer om Anders Hallbergs forskning

Andra namn som nämns