Liza Grapensparr prisad för preklinisk avhandling

2018-03-13

Liza Grapensparr, institutionen för medicinsk cellbiologi, tilldelas Svensk Förening för Diabetologis pris för Årets Prekliniska Avhandling 2017.

Liza Grapensparr, tidigare doktorand i professors Per-Ola Carlssons forskningsgrupp, har tilldelats Svensk Förening för Diabetologis pris för Årets Prekliniska Avhandling 2017.

I motiveringen anges att Liza Grapensparr i sin avhandling Auxiliary Cells for the Vascularization and Function of Endogenous and Transplanted Islets of Langerhans ”genom att studera hur tillförsel av olika celltyper kan förbättra resultatet av ö-cellstransplantation, identifierat en potentiellt möjlig väg att förbättra neural och vaskulär integration för transplanterade ö-celler och därmed deras möjlighet att överleva och på ett fysiologiskt funktionellt sätt producera och frisätta insulin”.

Läs Liza Grapensparrs avhandling

Andra namn som nämns