Göran Alderborn tilldelas Gustaf Adolfsmedalj

2018-03-05

Göran Alderborn, institution för farmaci, tilldelas Uppsala universitets Gustaf Adolfsmedalj i guld.

Göran Alderborn, Gustaf Adolfsmedaljör

Göran Alderborn, professor i läkemedelsteknik belönas för sin forskning inom läkemedelsformulering och för omfattande ledningsinsatser, som prefekt vid institution för Farmaci, ställföreträdande vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci samt dekanus för den farmaceutiska fakulteten, vilka präglats av kompetens, administrativ skicklighet och engagemang.

Gustaf Adolfsmedaljer i guld kan utdelas av Uppsala universitets konsistorium till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefullt utredningsarbete och liknande av stor omfattning eller varaktighet.

Andra namn som nämns