Christer Betsholtz tilldelas Louis-Jeantet Prize for Medicine

2018-01-24

Christer Betsholtz, institutionen för immunologi, genetik och patologi, tilldelas 2018 års Louis-Jeantet Prize for Medicine.

Christer Betsholtz, professor i vaskulär- och tumörbiologi, har av the Louis-Jeantet Foundation tilldelats 2018 års Louis-Jeantet Prize for Medicine om 5,85 miljoner SEK.

Christer Betsholtz får priset för sina studier av de cellulära och molekylära mekanismerna bakom nybildning av blodkärl, kärlpermeabilitet och andra funktioner hos blodkärl under embryoutveckling, hos vuxna och vid sjukdomar.

Läs mer om Christer Betsholtz forskning
Läs även Christer Betsholtz tilldelas Anders Jahres medicinska pris

Foto: Mikael Wallerstedt

Andra namn som nämns