Johanna Carlsson tilldelas Per Manells pris 2017

2018-01-16

Apotekarstuderande Johanna Carlsson tilldelas Medicinalrådet Per Manells pris 2017 för examensarbete.

Apotekare Per Manell och 2017 års pristagare

Apotekarstuderande Johanna Carlsson erhåller Medicinalrådet Per Manells pris för bästa presentation av sitt examensarbete farmaceutiska fakultetens studentsymposium höstterminen 2017. Priset utgörs av en resa och studiebesök till EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) i Bryssel, vilket finansieras med ett nytt stipendium instiftat av Per Manell, alumn och apotekare.

I samband med symposiet omnämndes även följande studenter för sina presentationer

Receptarieprogrammet
Mathilda Bergfeldt

Apotekarprogrammet
Meryem Gazit
Mariam Saou Mazrina
Josefin Sars

Andra namn som nämns