Fred Nyberg tilldelas Rudbeckmedaljen

2017-11-30

Fred Nyberg, institutionen förfarmaceutisk biovetenskap, tilldelas 2017 års Rudbeckmedalj. Utmärkelsen delas ut vid Uppsala universitets vinterpromotion.

Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning och seniorprofessor vid institutionen förfarmaceutisk biovetenskap, tilldelas Uppsala universitets Rudbeckmedalj 2017.

Fred Nyberg har i sin forskning skapat ny kunskap och förståelse av de mekanismer som ligger bakom den mångfald av effekter som vanebildande substanser orsakar på hjärnan. Det övergripande målet har varit att bidra till att utveckla behandlingsstrategier till gagn för samhällets stora grupp av missbrukare.

Rudbeckmedaljen uppmärksammar ”utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

Utmärkelsen delas ut vid vinterpromotionen den 26 januari 2018.

Läs mer om Fred Nybergs forskning

Andra namn som nämns