Oskar Karlsson tilldelas Oscarspriset

2017-11-30

Oskar Karlsson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, tilldelas 2017 års Oscarspris. Utmärkelsen delas ut vid Uppsala universitets vinterpromotion.

Oskar Karlsson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, tilldelas Oscarspriset 2017. Oskar Karlsson har efter sin disputation vid Uppsala universitet varit verksam vid Harvard och KI, och forskar nu inom Toxikologi och Läkemedelssäkerhet vid Uppsala universitet.

I motiveringen anges Oskar Karlssons ”studier av epigenetiska förändringar orsakade av luftföroreningar som rönt stor uppmärksamhet. Karlssons forskning har baserats på avancerad instrumentell analys och han har etablerat omfattande samarbeten både nationellt och internationellt.”

Oscarspriset tilldelas yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”. Priset delas ut vid vinterpromotionen 26 januari 2018.

Läs mer om Oskar Karlssons forskning

Andra namn som nämns