Björkénska priset till Leif Andersson och Kerstin Lindblad-Toh

2017-11-29

Leif Andersson och Kerstin Lindblad-Toh, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, tilldelas Björkénska priset.

Andersson och Lindblad-Toh, Björkénska pristagare 2017

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik, och Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik, tilldelas Björkénska priset, ett av Uppsala universitets största vetenskapliga priser för framstående forskning.

Andersson och Lindblad-Toh får priset för sina bidrag till ny grundläggande kunskap om vertebratdjurens arvsmassa och evolution samt om genetiska mekanismer som påverkar individers egenskaper och deras risk att utveckla sjukdom.

Björkénska Priset delas ut vid vinterpromotionen i januari.

Läs mer om Leif Anderssons forskning
Läs mer om Kerstin Lindblad-Tohs forskning

Andra namn som nämns