Andreas Mårtensson tilldelas SIGHT Award

2017-11-14

Andreas Mårtensson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, tilldelas SIGHT Award som 2017 delas ut för första gången. Andreas Mårtensson mottar priset av Melinda Gates 15 november.

Andreas Mårtensson, professor i internationell barnhälsovård, tilldelas SIGHT Award för sitt pionjärarbete som har lett till en radikal minskning av malariaförekomsten i Zanzibar. Priset delas från och med år 2017 ut av Swedish Institute For Global Health Transformation (SIGHT) för utmärkt  vetenskaplig insats inom global hälsa.
– Att utses till första pristagare är enormt inspirerande. Samtidigt ser jag priset som en utmärkelse för det samlade arbete som utförs för att bekämpa malaria, och att om möjligt på sikt utrota malaria i Zanzibar där jag och mina kollegor verkat i över tio år. För mig är eventuell framgång i Zanzibar av avgörande betydelse, lyckas vi där så skapar vi förutsättningar att utrota malaria i många andra länder också.

Priset är instiftat med stöd av Familjen Einhorns Stiftelse för att stödja och inspirera yngre forskare inom global hälsa. Priset är avsett som en belöning för insatser av högt vetenskapligt värde avseende forskning i och i samverkan med universitet i låg- och medelinkomstländer för att förbättra hälsan för dem som behöver det mest.
– Vi är oerhört glada över att få dela ut SIGHT Award för första gången. Våra varmaste gratulationer till pristagaren! Priset är ett sätt att lyfta fram framgångsrik forskning inom global hälsa och viktiga bidrag för att världen ska nå FN:s globala mål för hållbar utveckling, säger Peter Friberg, föreståndare för SIGHT.

Läs mer om Andreas Mårtenssons forskning

Andra namn som nämns