Fredrik Palm tilldelas Eric K. Fernströms Svenska pris

2017-10-27

Fredrik Palm, institutionen för medicinsk cellbiologi, har av Eric K. Fernströms stiftelse tilldelats Eric K. Fernströms Svenska pris för sin banbrytande och nydanande forskning.

Fernströmpristagare Fredrik Palm

Fredrik Palm, professor i fysiologi vid institutionen för medicinsk cellbiologi, tilldelas Eric K. Fernströms Svenska pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare 2017. Fredrik Palm får utmärkelsen för sin banbrytande och nydanande forskning om hur hypoxi står som central mekanism till utvecklingen av diabetesskador på njuren samt uppvisande av möjliga behandlingsvägar för att lindra dess effekter.

Eric K. Fernströms Svenska pris och en prissumma om 100 000 kronor delas ut till forskare som ännu inte fyllt 45 år och är verksamma vid en svensk medicinsk fakultet. Fredrik Palm mottar utmärkelsen i samband med Forskningens dag i Lund den 8 november.

Läs mer om Fredrik Palms forskning

Andra namn som nämns