Hans Lennernäs tilldelas Hjärnäpplet 2017

2017-10-26

Hans Lennernäs, professor i biofarmaci, tilldelas Hjärnäpplet, Uppsala universitets pris för framgångsrik kunskapsöverföring. Hans Lennernäs mottar utmärkelsen i samband med professorsinstallationen 17 november.

Hans Lennernäs, vinnare av Hjärnäpplet

Hans Lennernäs, professor vid institutionen för farmaci, tilldelas Hjärnäpplet för sin ”framgångsrika forskning kring läkemedelsutveckling, en forskning som karakteriserats av samverkan, nyttiggörande och innovation”.
- Hjärnäpplet är ett pris som lyfter fram forskare som verkligen lyckats skapa nytta av forskningsupptäckter. Hans Lennernäs har under många år gjort just det. Han är en mycket värdig mottagare av årets pris, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Hans Lennernäs har genom framgångsrik forskning under tre decennier ökat kunskapen om processer som är viktiga för läkemedelsutveckling, samt bidragit till framtagandet av nya läkemedel genom både samverkan och innovationsarbete. Lennernäs har också haft långa samarbeten med såväl amerikanska FDA som svenska Läkemedelsverket, och även patenterat flera uppfinningar och deltagit i starten av nya läkemedelsbolag.
– För att lyckas med företagande och forskning krävs bra samarbete. Precis som i idrottssammanhang gäller det att spela i ett bra lag och samarbeta med personer som vill komma framåt och utvecklas. Därmed inte sagt att det behöver vara ja-sägare, men de ska vara beredda att jobba hårt tillsammans. Det finns inga magiska lösningar utan allt handlar om hårt arbete, bra samverkan, kompetens och att ha ett gemensamt mål, säger Hans Lennernäs.

Hjärnäpplet delas ut årligen för framstående överföring av kunskap från akademin till ett företag eller annan extern organisation och som resulterat i innovation. Hans Lennernäs tar emot priset i samband med professorsinstallationen, fredag 17 november kl. 15.00 i Uppsala universitetsaula.

Läs mer om Hans Lennernäs forskning
Läs även Årets vinnare av Hjärnäpplet samverkar för bättre läkemedel

Andra namn som nämns