Lisa Ekselius tilldelas Rudbeckpriset

2017-10-24

Lisa Ekselius, professor och överläkare i psykiatri, tilldelas 2017 års Rudbeckpris för sin ”omfattande och excellenta forskning i ämnet psykiatri”.

Hur känns det att vara nybliven Rudbeckpristagare?
– Ja, jag har nog inte helt hunnit smälta att jag ska räknas till den skara framstående forskare som fått utmärkelsen före mig. Samtidigt är jag naturligtvis oerhört glad och hedrad över att komma ifråga för ett så fint pris, och framför allt ser jag det som en bekräftelse av allt det arbete vår forskargrupp lagt ned på att ta psykiatrin i Uppsala dit vi befinner oss idag.

Årets Rudbeckdag satte fokus på just psykiatri, är det viktigt för er att synas?

– Absolut, så länge som psykisk ohälsa förblir stigmatiserande och skambelagt måste vi bli bättre på att lyfta fältet. Många framsteg har gjorts, men mycket arbete återstår, dels för att vi inte ska behandlas som en särart inom forskning och vård, dels för att vi måste vinna samhällets fulla förtroende, så för mig var Rudbeckdagen ett steg i en ständigt pågående folkbildning.

Jobbar psykiatrin i motvind?
– Vi står inför utmaningar, men jag tror att om man fokuserar på möjligheterna så kommer glädjen och energin på köpet. Vi har i Psykiatrins Hus fått en fantastisk tillgång där vi äntligen kan samla våra kompentenser och arbeta i direkt anslutning till Akademiska sjukhusets övriga specialister. Det gynnar även patienterna och gör mig glad varje gång jag går till jobbet.

… och snart fyller du 65, hur länge får dina kollegor behålla dig i Psykiatrins Hus?
– Just nu börjar vi skörda resultaten av många års ansträngningar vilket är väldigt inspirerande, och får jag bara behålla hälsan så arbetar jag gärna till 67. Däremot upplever jag inte minsta oro över att släppa taget, vår grupp rymmer flera yngre, kompetenta forskare och kliniker som kommer att göra ett strålande jobb med att leda utvecklingen vidare!

Läs mer om Lisa Ekselius forskning
Läs mer om Olof Rudbeckdagen 2017

Magnus Alsne, foto: privat

Andra namn som nämns