Pernilla Åsenlöf tilldelas Thuréuspriset

2017-08-29

Pernilla Åsenlöf, institutionen för neurovetenskaper, tilldelas 2017 års Thuréuspris av Kungl. Vetenskaps-Societeten.

Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi vid institutionen för neurovetenskaper, tilldelas 2017 års Thuréuspris av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala. Pernilla Åsenlöf erhåller priset för sina studier av hur beteendemedicinska strategier kan integreras med sjukgymnastiska åtgärder. Thuréuspriset om 100 000 kronor delas ut 29 augusti 2017 vid en ceremoni i Museum Gustavianum.

Thuréuspriserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsalastudenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapliga akademi.

Läs mer om Pernilla Åsenlöfs forskning

Andra namn som nämns