Fyra forskare vid medicinska fakulteten får pris av Region Uppsala

2017-08-10

Gunilla Enblad, Bertil Lindahl, Mia Ramklint och Inger Sundström Poromaa, samtliga forskare vid medicinska fakulteten, tilldelas Region Uppsalas forskningspris 2016.

Regionstyrelsen har utsett årets mottagare av Region Uppsalas forskningspris. De fyra forskare som får motta 10 000 kronor vardera för patientnära forskning som har bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården är:

Gunilla Enblad, professor och överläkare i onkologi, får priset för sin forskning om lymfom. Hon har på ett utomordentligt sätt kunnat omsätta preklinisk forskning till kliniska studier där resultaten därefter kunnat ligga till grund för kliniska tillämpningar.

Läs mer om Gunilla Enblads forskning

Bertil Lindahl, professor och överläkare inom kardiologi, får priset för sin forskning rörande biomarkörer för diagnostik och prognos av akut hjärtinfarkt och andra akuta och kroniska hjärtsjukdomar.

Läs mer om Bertil Lindahls forskning

Mia Ramklint, universitetslektor och överläkare i psykiatri, får priset för sin forskning om bristande känsloreglering och dålig impulskontroll hos patienter inom psykiatrin samt i vilken mån olika livshändelser påverkar symtomutveckling.

Läs mer om Mia Ramklints forskning

Inger Sundström Poromaa, professor och överläkare inom gynekologi och obstetrik, får priset för sin forskning inom kvinnors psykiska hälsa och sambandet med könshormoner.

Läs mer om Inger Sundström Poromaas forskning

Andra namn som nämns