Vilken roll kan medicinsk humaniora spela i det kliniska sammanhanget?

23 och 24 maj ger Jane Macnaughton, professor i Medical Humanities, Durham University (UK) den öppna föreläsningen Symptom and sensation in breathlessness: Medical humanities meets clinical neuroscience samt seminariet A medical humanities view on patient and clinician perspectives in the consultation.

Öppen föreläsning
Tid  
23 maj 2019, kl. 16.15–17.15
Plats  Rosénsalen, Kvinnokliniken/Barnsjukhuset, NB, ingång 95/96

Seminarium
Tid  
24 maj 2019, kl. 8.30–10.00
Plats  Barnklinikens konferensrum, ingång 95/96

Astrakt & Mer information  här
Kontakt  Anna Tunlid, Uppsala universitet

Mer information

Medicinsk humaniora är ett växande tvärvetenskapligt fält där sjukdom, hälsa och välbefinnande studeras utifrån historiska, kulturella och sociala sammanhang. Centrala frågor rör individens erfarenheter av den egna kroppen och olika symptom samt hur dessa tolkas och förstås utifrån en specifik livssituation, men också hur vården förmår bemöta och behandla patienter med ibland svårtolkad och komplexa problem. Hur kan medicinsk humaniora samarbeta med kliniska vetenskaper och klinisk praktik för att utveckla och förbättra mötet med patienten? Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet inbjuder till en öppen föreläsning samt ett seminarium kring dessa frågor.

Jane Macnaughton is Professor of Medical Humanities at Durham University in the UK and Director of the University’s Institute for Medical Humanities (IMH).  She has been centrally involved in the development of medical humanities in the UK since 1998. Her research focusses on the idea of the ‘symptom’: its initial appearance, development and evolution in connection with medical contexts, habits and technologies.  She continues to be clinically active and is an Honorary Consultant in Obstetrics and Gynaecology at the University Hospital of North Durham.

Jane Macnaughton currently holds two large awards from Wellcome: a Development Grant for the Centre for Medical Humanities and a Senior Investigator Award for her project, the Life of Breath.  She sits on the Wellcome Trust Expert Review Group for established career awards in medical humanities.  Her research focusses on the idea of the ‘symptom’: its initial appearance, development and evolution in connection with medical contexts, habits and technologies.  She continues to be clinically active and is an Honorary Consultant in Obstetrics and Gynaecology at the University Hospital of North Durham.

Se även  janemacnaughton_190523-24.pdf