Introduction to teaching

Nu kan du, doktorand eller post-doc, anmäla dig till kursen Introduction to teaching som sätter fokus på praktiska frågor i undervisningssituationen. Välkommen med din anmälan senast 3 september.

Datum: Hösten 2019
Plats: BMC, Uppsala
Läs mer: Introduction to teaching

Introduction to teaching

Med start hösten 2019 (kursstart 25 september) ges kursen Introduction to teaching för doktorander och post docs. Målet med kursen är att ge grundläggande kunskap och praktisk färdighet i att undervisa.

Introduction to teaching vänder sig till doktorander och post-docs som saknar eller har väldigt liten erfarenhet av att undervisa. Kursens syfte är att ge deltagarna självförtroende genom att ta upp praktiska frågor som är relevanta i undervisningssituationen. Kursen inriktas huvudsakligen på att hålla föreläsningar, seminarier och laborationer.

Anmälan till kurs Introduction to teaching (senast 3 september 2019)

Kontakt pram@medfarm.uu.se
Mer information Introduction to teaching