Hedersdoktorsymposium 2019

Torsdag den 24 januari inbjuder den medicinska och den farmaceutiska fakulteten till Hedersdoktorsföreläsningar. Våra hedersdoktorer tillhör de främsta i sina fält. Välkommen!

Tid: 24 januari 2019, kl. 13.00–15.15
Lokal: Humanistiska Teatern, Engelska parken
Övrigt: Begränsat antal platser – kom i tid!

Ladda hem  Program Hedersdoktorsymposium

Kontakt
Eva Tiensuu Janson, dekanus, medicinska fakulteten
Margareta Hammarlund-Udenaes, dekanus, farmaceutiska fakulteten

Program

13.00 Mats Larhed
Stf vice rektor vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Inledning
13.15 Professor Patrick Augustijins
University of Leuven, Belgium
Insights from the inside: how gut contents and physiology influence drug absorption
13.45 Eva F Dahlgren
författare, Sverige
Vem är värdefull och vem är undermålig? Och vem bestämmer det? – Om rasbiologi och ”fallna” kvinnor
14.15 Professor Yemane Berhane
Addis Continental Institute of Public Health, Addis Ababa, Ethiopia
Capacity building in Public Health: tertiary education for strengthening health systems in Ethiopia
14.45 Professor Catherine Merry
University of Nottingham, United Kingdom
Sulphated sugar chains, from structure through function to disease modelling

Hedersdoktorer Medicinska fakulteten

Yemane Berhane är professor i epidemiologi och folkhälsa och verksam i Etiopien. Han är chef för Addis Continental Institute of Public Health samt rådgivare till etiopiska regeringen. Berhanes forskningsområden inkluderar barn- och mödrahälsa, hiv/aids, malaria, tuberkulos, nutrition och andra högprioriterade områden inom global hälsa. Forskningen är nära knuten till aktuella kunskapsbehov för att kunna utveckla, implementera och utvärdera storskaliga interventioner och har därför stor betydelse för att omsätta forskningsfynd till policy och program. Berhane samarbetar med olika etiopiska universitet men också med många universitet utomlands. Forskare vid Uppsala universitet har samarbetat med Berhane under 15 års tid.

Läs mer  Yemane Berhanes forskning

Catherine Merry är Associate Professor vid University of Nottingham i Storbritannien. Hennes forskning handlar om embryonala stamceller och inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler) och hur dessa kan odlas i definierade 3D-geler för att användas i regenerativ medicin. Hon har lyckosamt kunnat kombinera sitt kunnande i glykobiologi med avancerad stamcellsforskning och materialkemi och visat hur glykosaminoglykaner, kan användas för att styra stamceller att utvecklas till olika celltyper. Merry har tidigare varit gästforskare vid Uppsala universitet och har flera fortsatta samarbeten med Uppsalaforskare.

Läs mer  Catherine Merrys forskning

Eva F Dahlgren är författare, skribent, journalist och föreläsare.  Hennes författarskap handlar bland annat om människans förhållande till vetenskapen, särskilt genetiken, och berör synen på människors värde under 1900-talets första hälft. I boken ”Farfar var rasbiolog” skriver hon om sin farfar Ossian Dahlgren. Han var professor i botanik vid Uppsala universitet men höll även populärvetenskapliga föreläsningar vid Statens institut för rasbiologisk forskning som lades ner för 60 år sedan. Hon har även skrivit om ”fallna kvinnor” och hur dessa stämplades för livet men också studerades av rasbiologer. En ständigt aktuell fråga som löper genom Dahlgrens böcker är frågan: Vem är värdefull och vem är undermålig? Och vem avgör det?

Läs mer  Eva F Dahlgren online
Foto Eva F Dahlgren: Björn Forsman

Hedersdoktorer Farmaceutiska fakulteten

Patrick Augustijns är professor vid Katholieke Universiteit te Leuven i Belgien. Han är en av forskningsledarna vid laboratoriet Drug Delivery and Disposition vars forskning är inriktad på hur läkemedel absorberas av tarmarna. Ett av laboratoriets styrkeområden är strategier för absorptionen av svårlösliga läkemedel. Augustijns är initiativtagare och drivande inom flera olika nätverk inom sitt forskningsområde. Han är också djupt involverad i (och just nu ordförande för) European University Consortium for Pharmaceutical Research (ULLA) samt  Globalization of Pharmaceutics Education Network (GPEN). Augustijns nära förbindelser med många av farmaceutiska fakultetens medlemmar har bidragit väsentligt till fakultetens forskningsprogram.

Läs mer  Patrick Augustijns forskning

Mer information  Titeln hedersdoktor och tidigare utsedda hedersdoktorer
Läs även  19 nya hedersdoktorer vid Uppsala universitets fakulteter