Hedersdoktorsföreläsningar 2020

Torsdagen den 30 januari bjuder Vetenskapsområdet för medicin och farmaci in till hedersdoktorsföreläsningar. Våra hedersdoktorer tillhör de främsta i sina fält. Välkommen!

Elizabeth de Lange, Ingeborg Hochmair-Desoyer, John L Cox, Stacy Loeb
Elizabeth de Lange, Ingeborg Hochmair-Desoyer, John L Cox och Stacy Loeb

Läs den här sidan på engelska

Tid: Torsdag 30 januari 2020, klockan 13-15.20
Lokal: Sal IX, Universitetshuset
Övrigt: Antalet platser är begränsade. Kom i tid!

PROGRAM

13.00 Professor Stellan Sandler
Vicerektor, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Välkomstal
13.10 Professor Elizabeth CM de Lange
Universitetet i Leiden, Nederländerna
The Predictive Pharmacology research strategy: the miracle of smart data
13.40 Doctor Ingeborg Hochmair-Desoyer
MED-EL Medical Electronics GmbH, Innsbruck, Österrike
Cochlear Implants and the significance of Translational Research
14.10 Kort paus
14.20 Professor John Lee Cox
Universitetet i Keele, Storbritannien
Mental illness and childbearing: research and clinical priorities in a changing world
14.50 Professor Stacy Loeb
New York University och Manhattan Veterans Affairs, USA
International collaboration using Swedish registry data to improve health care

Program: Symposium with the Honorary doctors of
Medicine and Pharmacy 2019/2020

farmaceutiska fakulteten

Elizabeth de LangeElizabeth de Lange är professor i prediktiv farmakologi vid Leidens universitet i Nederländerna. Professor de Lange är en av de världsledande forskarna inom interspecies extrapolering och prediktion av läkemedelseffekter hos människa, genom att utveckla translationella matematiska modeller på basis av prekliniska data. Hennes forskning har huvudsakligen fokuserats på det centrala nervsystemet, som är skyddat av blod-hjärnbarriären. Med sitt team har hon lyckats utveckla en fysiologiskt baserad farmakokinetisk modell som kan prediktera läkemedels transport till och inom den mänskliga hjärnan. Professor de Lange blev vald till Fellow i American Association of Pharmaceutical Sciences 2013. Hon är författare till över 100 vetenskapliga publikationer och mer än 10 bokkapitel, har hållit mer än 130 inbjudna företag och har organiserat mer än 80 internationella konferenser och symposier. Sedan tidigt 90-tal finns starka band mellan Elizabeth de Lange och Uppsala universitet, särskilt till gruppen för translationell farmakokinetik och farmakodynamik vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

medicinska fakulteten

Ingeborg Hochmair-DesoyerIngeborg Hochmair-Desoyer är en av de ledande forskare i världen som utvecklat cochleaimplantat. Cochleaimplantat ger möjlighet att bota medfödd dövhet hos barn och ge dem ett oralt språk. Även dövblivna vuxna kan återfå mycket av sin förlorade hörsel. Ingeborg Hochmair-Desoyer utvecklade tillsammans med sin make den första flerkanaliga elektroden inbäddad i silikonhölje. Denna har senare legat till grund för möjligheten att operera gravt hörselskadade även när viss hörsel kvarstår, så kallad elektro-akustisk stimulering. Sedan 1990 har hon byggt upp MED-EL Industrier i Innsbruck, Österrike. Hon driver sitt företag med fokus på forskning och utveckling, det vill säga som ett forskningsdrivet företag. Hon stödjer framgångsrik forskning inom hörsel i hela världen, bland annat flera forskningsprojekt vid Akademiska sjukhusets öronklinik samt vid Uppsala Universitet.

John L. CoxJohn L. Cox är professor emeritus i psykiatri vid Keele University. Han är internationellt erkänd för sitt arbete inom perinatal psykiatri, särskilt genom utvecklingen av ett screeninginstrument för att identifiera kvinnor som drabbas av postpartumdepression: Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Skalan används både i kliniska sammanhang och inom forskningen. John Cox var en av grundarna av Marcé Society for Perinatal Mental Health och hans arbete som psykiater, forskare och lärare har belönats med ett antal prestigefyllda priser under åren. Han är en av grundarna av den moderna perinatala psykiatrin och har bidragit avsevärt till förbättring av diagnos och behandling av kvinnor som lider av förlossningsdepression.

Stacy LoebStacy Loeb är professor i urologi och folkhälsa vid New York University och Manhattan Veterans Affairs. Hennes forskningsområde är klinisk prostatacancer med fokus på tidig prostatacancer och kunskapsspridning via sociala medier. Stacy Loeb är en internationellt erkänd expert med fler än 300 publicerade vetenskapliga artiklar och 10 bokkapitel. Hon är en flitigt anlitad internationell föreläsare, programledare för radioprogrammet Men’s Health Show, som sänds i USA och Kanada, och en flitig twittrare med fler än 13 000 följare. Stacy Loeb har hittills publicerat 29 vetenskapliga artiklar tillsammans med forskare vid Uppsala universitet, baserat på Nationella prostatacancerregistret (NPCR) och är en viktig ambassadör för Uppsala universitet och svensk kvalitetsregisterforskning.

Mer information Titeln hedersdoktor och tidigare utsedda hedersdoktorer
Läs även Nya hedersdoktorer vid Uppsala universitets fakulteter