Föredrag om funktionshinder 2019

Hösten 2019 inbjuder Centrum för forskning om funktionshinder till en serie öppna föredrag. Fri entré. Varmt välkommen till Hörsal IV, Uppsala universitetshus.

Övrigt  Fri entré, föranmälan till cff@cff.uu.se
Mer information  www.cff.uu.se/CFF_foredrag/
Ladda hem poster  Föredrag om funktionshinder 2019

Läs mer om föredragen

Vad vill funktionshinderaktivister egentligen? En studie av påståenden från funktionshinderaktivister i Sverige

Föreläsare  Marie Sépulchre, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
Tid  Tisdag 17 september, kl. 14–16
Plats  Universitetshuset, sal IV, Biskopsgatan 3

Introduktion
I Sverige har funktionshinderrörelsen varit en drivande folkrörelse sedan mitten på 1900-talet. Funktionshinderaktivister har fört fram en rad olika frågor och tagit upp teman såsom tillgänglighet, hjälpmedel och personlig assistans. Många teman är återkommande och man kan få en känsla av att funktionshinderaktivisternas krav är splittrade – och ibland motstridiga – eftersom den offentliga sfären rymmer en mängd röster från ett ökande antal funktionshinderorganisationer.

I detta sammanhang kan man undra: Vad vill funktionshinderaktivister egentligen? Finns det en gemensam nämnare mellan de olika frågor som funktionshinderaktivister tar upp eller driver de separata och motstridiga frågor? I föredraget föreslår Marie Sépulchre att funktionshinderaktivism kan betraktas som en medborgarrättsrörelse. Efter en kort genomgång av det som menas med en medborgarrörelse, presenterar Marie Sépulchre resultaten av hennes studie av påståenden av funktionshinderaktivister i Sverige. Denna studie baserar sig på 474 blogginlägg och debattartiklar som skrevs av funktionshinderaktivister under de senaste 10 år. Genom att titta närmare på exemplet av hur funktionshinderaktivisterna kräver personlig assistans kommer föredraget att belysa att frågan är mycket större än antalet timmar som en person blir beviljat. Slutligen kommer Marie Sépulchre att påpeka att funktionshinderaktivister har originella idéer för att ändra samhället, samtidigt som de möter en del utmaningar.

Dans på kryckor: hur vi kan upptäcka historien med hjälp av funktionshinder?

Föreläsare  Ylva Söderfeldt, institutionen för idé och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Tid  Onsdag 16 oktober, kl. 14–16
Plats  Universitetshusets sal IV, Biskopsgatan 3

Introduktion
Sedan början på 2000-talet har fler och fler historiker upptäckt potentialen i att studera funktionshinder ur ett historiskt perspektiv. I likhet med andra sociala kategorier, såsom klass eller genus, har det visat sig att även definitionen och upplevelsen av funktionsförmåga har en historia – den är inte evig utan varierar i olika tider och kulturer. Genom att använda ett funkis-perspektiv i historisk forskning kan vi därmed få syn dels på grupper av människor som tidigare varit bortglömda eller marginaliserade i historieböckerna, dels får vi en ny vinkel på samhällsutvecklingen i stort.

I föredraget belyser Ylva Söderfeldt några olika historiska personer som exempel både på de skiftande erfarenheterna hos människor vars funktionalitet avvikit från samhällets normer, och på hur funkisperspektivet hjälper oss att få en rikare förståelse av det förflutna.

Små barn med autism: Hur ser ovanliga beteenden ut hos dem?

Föreläsare  Elisabeth Nilsson Jobs, leg. psykolog, institutionen för kvinnors och barns hälsa, KI
Tid  Torsdag 7 november, kl. 14–16
Plats  Universitetshusets sal IV, Biskopsgatan 3

Introduktion
Autismspektrumtillstånd kännetecknas av nedsatt socialt och begränsade och repetitiva beteenden. I sin föreläsning belyser Elisabeth Nilsson Jobs begränsade och repetitiva beteenden hos små barn med autism.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Arv eller miljö?

Föreläsare
Niklas Dahl, professor, överläkare, institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet
Najah Khalifa, forskare, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
Tid  Torsdag 12 december, kl. 14–16
Plats  Universitetshusets sal IV, Biskopsgatan 3

Introduktion
Mera information om föredraget presenteras senare