Current research in Cardiology and Neurology

21 oktober inbjuder Uppsala universitet och Southeast University (Nanjing, China) till symposium Current research in Cardiology and Neurology. Välkommen till H:son-Holmdahlsalen, Akademiska sjukhuset ingång 100/101.

Tid  Måndag 21 oktober 2019
Lokal  H:son-Holmdahlsalen, Akademiska sjukhuset ingång 100/101
Övrigt  Ingen föranmälan, se nedan för program

Current research in cardiology and neurology

21 oktober arrangerar Uppsala universitet och Southeast University (Nanjing, China) det gemensamma symposiet Current research in Cardiology and Neurology med föreläsningar av ledande forskare. Fullständigt program finns nedan.

Ett första gemensamt symposium genomfördes i Nanjing redan hösten 2018. Avsikten är att göra symposiet till en återkommande tradition inom ramarna för det femåriga samverkansavtal de båda universiteten ingått kring utveckling av forskning och utbildning.

Scientific Agenda October 21, 2019

09:00 Welcome and introduction
Professor Stellan Sandler Vice-rector, Uppsala University
Professor Naifeng Liu Dean, Southeast University
09:30 Our experience of setting up and running a large multicentral stroke trial in Sweden: the EFFECTS study
Associate Professor Erik Lundström, Uppsala University
10:00 The role of Foxg1 in the development of cortical interneurons
Professor Chunjie Zhao, Southeast University
Coffee break
11:00 Amyloid-β PET imaging with bispecific, brain penetrating antibodies
Associate Professor Dag Sehlin, Uppsala University
11:30 Impaired PHG-OFC circuit related to visuospatial memory deficit as a potential biomarker and therapeutic target for Alzheimer's disease
Professor Zhijun Zhang, Southeast University
Lunch break 
14:00 Diabetes and vascular calcification
Professor Naifeng Liu, Southeast University
14:30 Coagulation markers, platelets and extracellular vesicles in cardiovascular diseases – modulation and prognosis
Associate Professor Christina Christersson, Uppsala University
15:00 The Swedish Cohort Consortium
Professor Johan Sundström, Uppsala University
Coffee break
16:00 The basic research of cardiac remodeling/repair following myocardial infarction
Professor Genshan Ma, Southeast University
16:30 Registries in cardiology – for quality improvement and research
Professor Stefan James, Uppsala University
17:00 Closing remarks
Professor Eva Tiensuu Janson, Dean Uppsala University