Centrum För Klinisk Forskning Västerås – 20 år av forskning

I 20 år har CKF Västerås hållit den patientnära forskningens fana högt i Västmanland. Jubileumsåret 2019 bjuder på en rad vetenskapliga utställningar om centrets verksamhet. Programmet avslutas med Forskardagen 22 november.

Tid  Kl. 11.30–13.30, se datum nedan
Plats  Ljushallen, Västmanlands sjukhus
Övrigt  Ingen föranmälan, CKF bjuder på dryck och lättare tilltugg

Mer information  www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/jubileum-2019
Kontakt  Mariana Ehn, forskningssekreterare, CKF
Läs även  CKF Västerås firar 20 år i forskningens tjänst

CKF Västerås 1999–2019

Centrum För Klinisk forskning Västerås bildades 1999 i samverkan mellan Uppsala universitet och dåvarande Landstinget Västmanland. Med fokus på forskning ur patientperspektiv och handledning av doktorander har centret i tjugo år med stor framgång stärkt forskningens förutsättningar i Västmanland och breddat Uppsala universitets kliniska bas.

Jubileumsåret 2019 inbjuder Centrum För Klinisk forskning Västerås till åtta posterutställningar, var och en med fokus på de specifika ämnesområden som centrets medarbetare forskar kring. Året avslutas med en gemensam Forskardag 22 november.

Vetenskapligt Program

25 januari         Psykiatri (se postrar från utställningen)
29 mars            Folkhälsa, epidemiologi och tandvård
26 april             Infektion och inflammation
24 maj              Mödravård och kvinnoklinik
30 augusti        Barns och ungdomars hälsa
27 september  Cancer
25 oktober       Forskningens bidrag till vårdutveckling
15 november   Hjärt- och kärlsjukdomar

22 november  Forskardagen (heldagsarrangemang. Postrar från årets utställningar visas kl. 11.30–13.30)