Mobilapp lindrar posttraumatisk stress

6 April 2022

Flicka tittar i mobiltelefon

I en studie där personer med posttraumatisk stress fick testa en särskilt utvecklad app upplevde deltagarna en lindring av besvären och nedstämdheten efter tre månader.

Stöd från en mobilapp kan lindra posttraumatisk stress och nedstämdhet. En ny vetenskaplig studie från Uppsala universitets Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, gjord på 179 personer, visar att en särskild PTSD-app, PTSD Coach, hjälper vuxna med psykisk ohälsa efter traumatiska händelser.

En del personer som varit med om traumatiska händelser utvecklar posttraumatisk stress. Det är plågsamma minnen, en stark anspänning som finns hela tiden, och ihållande starka negativa tankar och känslor som inte försvinner trots att månaderna går. Besvären kan vara så svåra att personen uppfyller kriterierna för diagnosen posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Om besvären inte går över kan framtiden kännas hopplös.

Hittills har det inte förekommit så mycket vetenskaplig forskning på appar som sägs lindra psykiska besvär. Forskare vid Uppsala universitets Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri har i en ny studie undersökt om tillgång till appen PTSD Coach kan hjälpa personer som överlevt traumatiska händelser. Appen har tidigare förekommit i ett fåtal studier i USA och i Sverige har det gjorts en pilotstudie.

Fick inte ändra medicineringen

I studien deltog 179 vuxna personer med posttraumatisk stress efter en traumatisk händelse under de senaste två åren. Hälften fick tillgång till appen under tre månader, medan den andra hälften fick vänta. Deltagarna var inte aktiva i någon form av psykologisk behandling. Om de hade medicinering fick de inte ändra eller justera sina doser under perioden.

Efter tre månader hade de personer som haft tillgång till appen lindrigare besvär av posttraumatisk stress och nedstämdhet, jämfört med kontrollgruppen.

– Vi hoppas att innehållet i den här appen, som bland annat ger kunskap om ens reaktioner och innehåller enkla övningar för att lindra stress, kan bidra till att personer som upplever posttraumatisk stress kan ta steg mot att må bättre. Dessa personer kan känna att det är för svårt att ens försöka söka hjälp, särskilt om vården är långt bort, om man inte vet var den finns eller vad som kan hjälpa. Appen kan också fylla en roll efter händelser som stora olyckor eller katastrofer, säger studiens försteförfattare Ida Hensler.

Ersätter inte god vård

Det var nästan uteslutande kvinnor som deltog i studien, och fler studier behövs för att säkerställa hur mycket och för vem appen kan vara hjälpsam.

– Vi ser inte appen som en ersättning för god vård, som psykologisk behandling, och mera kunskap behövs, men den här studien är startpunkten för att förstå möjligheterna med självhjälpsappar som komplement till den vanliga vården för den här målgruppen. Studien är särskilt viktig, eftersom väldigt få av de många appar som säger sig lindra psykisk ohälsa har undersökts vetenskapligt, säger Ida Hensler.

Publikation:

Hensler I, Sveen J, Cernvall M, Arnberg FK; Efficacy, Benefits, and Harms of a Self-management App in a Swedish Trauma-Exposed Community Sample (PTSD Coach): Randomized Controlled Trial; J Med Internet Res 2022;24(3):e31419, doi: 10.2196/31419, https://www.jmir.org/2022/3/e31419

 

Om PTSD Coach

PTSD Coach Sverige är en svensk anpassning av en app som från början utvecklades för att användas av amerikanska soldater. Appen innehåller information om posttraumatisk stress, korta enkla övningar för att hantera stressreaktioner, länkar till stödresurser, och en möjlighet att mäta sin posttraumatiska stress över tid. PTSD Coach används i flera länder som USA, Kanada, Australien och Tyskland. Den har studerats i ett fåtal studier i USA och Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri har tidigare gjort en svensk pilotstudie. Den finns att ladda ner kostnadsfritt via svenska App Store och Google Play.