Programsidor för läkarprogrammet

En läkarstuderande lyssnar på en patients hjärta medan en handledare tittar på

5,5-årigt läkarprogram, 330 poäng

Om du är antagen till och med läsåret 2020/2021 läser du det det 5,5-åriga läkarprogrammet med programkod MME2Y.

Gå till programsidan för 5,5 år

6-årigt läkarprogram, 360 poäng

Om du är antagen från och med läsåret 2021/2022 läser du det det 6-åriga läkarprogrammet med programkod MLA2Y.

Gå till programsidan för 6 år

Senast uppdaterad: 2022-07-04