Välkommen till en workshop i kulturell intelligens (CQ)!

Kommittéerna för utbildning på medicinska och farmaceutiska fakulteterna (GRUNK, GRUFF och KUF) anordnar workshoppar i kulturell intelligens. Den 22 september 2022 är det dags för workshop för områdets lärare, handledare, doktorander och administrativ personal.

Glada studenter

Tid och plats

Tid: 22 september 2022, klockan 10–13:00
Plats: Zoom
Övrigt: Workshoppen är på engelska och kostar ingenting.

Anmälan

Kommande läsårs workshoppar kommer alla att ske på Zoom. Observera att studenter har egna workshoppar på andra datum.

Anmäl dig här

Frågor

Om du har frågor kan du vända dig till

Om Workshoppen i kulturell intelligens

Kulturell intelligens är avgörande i vår internationaliserade värld. Förmågan att fungera väl i mångkulturella sammanhang har visat sig ha en positiv inverkan på individers framgång, arbetsgruppers kreativitet och organisationers lönsamhet. Den här kursen ger dig verktyg att hantera kulturskillnader på jobb och i studier.

Personal, doktorander och handledare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci bjuds in till en förmiddagsworkshop i kulturell intelligens ledd av Charlotta Öberg från PRISMA Cross-Cultural Consultants. Hon är expert på kulturell mångfald och interkulturell kommunikation och en internationellt efterfrågad föreläsare på ämnet.

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci är en mångkulturell miljö. Sammansättningen på våra master- och forskarutbildningar är mycket internationell och många av grundutbildningarna har en hög andel studenter med utländsk bakgrund. Det görs samtidigt satsningar inom internationalisering på flera plan på vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Både student- och personalmobilitet spås öka, med fler internationella erfarenheter som följd, och antalet aktiviteter inom internationalisering på hemmaplan ökar stadigt.

För att förbereda personal och studenter för de utmaningar och möjligheter ökad internationalisering medför erbjuds nu en evidensbaserad metod för att utveckla kulturell intelligens (CQ – cultural intelligence). Att framgångsrikt hantera kulturskillnader och att odla de positiva effekterna av kulturell mångfald på arbetsplatsen blir allt viktigare i takt med att arbetsplatser och samhällen blir mer mångkulturella.

Under 2019–2021 genomförde Medfarm flera uppskattade CQ-workshoppar med Charlotta Öberg från PRISMA Cross-Cultural Consultants. Hon är expert på kulturell mångfald och interkulturell kommunikation och en internationellt efterfrågad föreläsare på ämnet. Workshopen hölls för både personal och mastersstudenter. Satsningen föll väl ut och ambitionen är därför att fortsätta initiativet så att ännu fler studenter och personal ska få möjligheten att genomföra utbildningen.

Senast uppdaterad: 2022-05-10