Märta Nasvelldagen 2022

Varmt välkommen till Märta Nasvelldagen! En dag med fokus på psykiatrins utmaningar, att förstå, förebygga och behandla psykisk sjukdom samt med möjlighet till frågor och diskussion. Årets tema är Psykos hos barn och vuxna - vård nu och i framtiden. På entréplan i Psykiatrins hus finns en utställning med information om verksamheten, föreningarna och pågående forskning från psykiatrin. I pausen har vi underhållning och bjuder på tilltugg.

Tid: Torsdag 31 mars, kl 16.00–19.45
Plats: Psykiatrins hus, Gunnesalen samt entréplan, Akademiska sjukhuset, ingång 10
Övrigt: Fri entré, ingen föranmälan, presentationerna ges på svenska

Ladda ned  Program Märta Nasvelldagen 2022

Märta Nasvelldagen tillägnas sjuksköterskan och donatorn Märta Nasvell. Hon kämpade hela sitt liv för att människor med psykisk sjukdom ska mötas av samma respekt som dem som drabbas av kroppslig sjukdom.

Psykiska sjukdomar orsakar mycket lidande och kan leda till att en livsbana förändras tillfälligt eller för alltid. Under de senaste decennierna har kunskapsläget förbättrats och psykiatrin har idag en stor arsenal av evidensbaserade behandlingar att erbjuda. Men det finns fortfarande en stor brist på kunskap om hur hjärnan fungerar, både vid hälsa och vid psykisk sjukdom. Dessutom finns mycket annat som måste bekämpas, förutom okunskap, stigmatisering och fördomar, så även orsakerna till att patienter med psykisk sjukdom dör i förtid i kroppsliga sjukdomar.

Därför vill vi berätta om alla psykiatrins utmaningar och ge möjlighet till frågor och en sund diskussion.

Välkomna!

Arrangör: Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet i samarbete med Verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset och Brukarorganisationerna i Region Uppsala.

Program Märta Nasvelldagen 2022

15.30  Huset öppnar för allmänheten

16.00  Introduktion

Simon Cervenka, professor, överläkare 
Tarja-Leena Kirvesniemi, bitr. verksamhetschef
Pia Röjdeby, brukarinflytandesamordnare

16.20  Patienten i centrum

Patientperspektiv - Linda Sundell, intresseorganisationen för schiozfreni (IFS) 
Anhörighetsperspektiv - Åsa Konradsson Geuken, docent 

16.50  Vårdperspektivet

Vård av barn och ungdomar - Mathias Lundberg, docent och överläkare
Personcentrerad vård - Susanna Trulsson, PTP-psykolog, psykosvårdens ungdomsteam
Rehabilitering och återhämtning - Per Johansson, specialistläkare psykosmottagning för vuxna

17.15  Paus med underhållning i entréplanet. Utställningen fortsätter.

17.45   Pågående forskning

Hallucinationer och negativa symptom - Robert Bodén, docent och överläkare 
Autoimmun pykos - Vad vet vi idag? - Janet Cunningham, docent och överläkare
Kroppslig hälsa hos barn och ungdomar med spykos - Hannes Bohman,docent och                överläkare

18.15  Psykos och kreativitet

Psykosforskning och krativitet - Simon Cervenka, professor, överläkare 
Carl Fredrik Hills konstnärsskap - Björn Nilsson, med dr. överläkare

19.15  Frågestund och avslutningsord

Vem var Märta Nasvell

Märta Nasvell var en sjuksköterska som älskade sitt arbete och drevs av övertygelsen att man måste stå upp för det man tror på och vill åstadkomma. För Märta innebar det att människor med psykisk ohälsa och sjukdom inte bara ska mötas med respekt och förståelse, utan också att orsakerna till sjukdomarna ska identifieras så att de kan förhindras och behandlas.

Märta Nasvell föddes som Märta Fors år 1910 och tog sjuksköterskeexamen vid Kungliga Akademiska sjukhusets sjuksköterskeskola 1933. Hon gifte sig med den 18 år äldre ryske officeren Nikolai von Nasvetévitch. Han var tsarens siste kommendant på Åland och kom till Sverige efter revolutionen. Nasvetévitsch tog senare namnet Nicke Nasvell och blev bland annat en mycket uppskattad andretenor i Orphei Drängar. Nicke Nasvell avled 1952 vid 60 års ålder efter lång tids sjukdom.

Fram till sin pension tjänstgjorde Märta framför allt som narkos- och operationssköterska. Efter sin pension och långt upp i åttioårsåldern valde hon att arbeta som sjuksköterska vid Psykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset.

Psykisk sjukdom

Psykiska sjukdomar är vanliga och kan delas in i grupperna ångestsyndrom, bipolär sjukdom, depressionssjukdomar, psykossjukdomar, ätstörningar och beroendesjukdomar. Dessutom finns psykisk ohälsa som framför allt debuterar och förekommer i barndomen, till exempel autismspektrumstörningar och ADHD. Upp till hälften av befolkningen kommer att drabbas av minst en psykisk sjukdom under sin livstid. Att så många drabbas betyder inte att alla söker vård. I en studie från Danmark uppskattades att en tredjedel av befolkningen någon gång i livet får psykiatrisk specialistvård. I Sverige ges årligen nästan 60 000 personer psykiatrisk heldygnsvård och närmare 400 000 personer får vård inom den specialiserade psykiatrin. Det innebär att ungefär fyra procent av befolkningen ges psykiatrisk specialistvård varje år. Huvuddelen av dem som behöver vård för psykiska problem behandlas dock i primärvården.

MÄRTA OCH NICKE NASVELLS STIFTELSE

Innan sin bortgång beslöt Märta och Nicke Nasvell att skänka medel till Uppsala universitet för bildandet av en stiftelse, Märta och Nicke Nasvells stiftelse, för att stödja klinisk forskning om psykiska sjukdomar vid Akademiska sjukhuset.

Så bidrar du: Genom att ge en gåva till Märta och Nicke Nasvells stiftelse bidrar du till ny kunskap och forskning vid de vuxenpsykiatriska klinikerna vid Uppsala universitets medicinska fakultet.

Bankgironummer: 5080-1794
Swish-nummer: 1232 360 519
Märkning: ”Stiftelse 91161” + Ditt namn, din adress
Kontohavare: Uppsala universitets stiftelseförvaltning, Ekonomisk förening

Mer info: M och N Nasvells stiftelse

Senast uppdaterad: 2022-03-28