Märta Nasvelldagen 2023

Varmt välkommen till Märta Nasvelldagen! En dag med fokus på psykiatrins utmaningar, att förstå, förebygga och behandla psykisk sjukdom samt med möjlighet till frågor och diskussion. Årets tema är: Ätstörningar, dagens och morgondagens vård.

Märta Nasvelldagen.

Tid: Fredagen 14 april, 12.45–16.30.
Plats: Gunnesalen, Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset, ingång 10.
Övrigt: Fri entré. Begränsat antal platser, finns möjlighet till streaming i annan sal. Presentationerna sker på svenska. På entréplan i Psykiatrins hus finns en utställning med information om verksamheten, föreningar, organisationer och pågående forskning från psykiatrin.
Läs mer om Märta Nasvelldagen i kalendariet

Program

12.45 Huset öppnar för allmänheten
 
13.15–13.25 Introduktion
Mia Ramklint, professor i barn- och ungdomspsykiatri
Roland Säll, verksamhetschef
Pia Röjdeby, brukarinflytandesamordnare

 
13.25–13.45 Vad är ätstörningar?
Mia Ramklint, professor i barn- och ungdomspsykiatri
 
13.45–14.10 Behandling för ätstörningar
Behandling för vuxna
Pia Rosling, leg. psykolog och Emelie Collin, leg. psykolog
Behandling för barn
Anna Törnmarck, leg. psykolog Anny Norek, leg. psykolog
 
14.10–14.25   Ätstörning under graviditet och småbarnstid
Anna Ehn, journalist och författare 
 
14.25–14.40 Resan mot ett friskt liv
Madelene Ersson, verksamhetsledare Frisk & Fri, Uppsala
 
14.40–15.10 Paus med forsatt utställning
 
15.10–15.35 Prevention av ätstörningar
Ata Ghaderi, professor i klinisk psykologi, expert inom ätstörningsområdet
 
15.35–16.05 Forskning som pågår!
Biologiska mekanismer vid ätstörningar
Janet Cunningham, specialistläkare i psykiatri, docent
Psykologiska mekanismer vid ätstörningar och den psykologiska behandlingen RO-DBT
Martina Isaksson, med dr, leg psykolog
 
16.05–16.15 Nationell Högspecialiserad Vård (NHV)
Elisabeth Welch, avdelningschef, docent
Maria Stefansson, avdelningschef, specialistsjuksköterska  

 
16.15 Avslutningsord
 

Om Märta Nasvelldagen

Märta Nasvelldagen tillägnas sjuksköterskan och donatorn Märta Nasvell. Hon kämpade hela sitt liv för att människor med psykisk sjukdom ska mötas av samma respekt som dem som drabbas av kroppslig sjukdom.

Psykiska sjukdomar orsakar mycket lidande och kan leda till att en livsbana förändras tillfälligt eller för alltid. Under de senaste decennierna har kunskapsläget förbättrats och psykiatrin har idag en stor arsenal av evidensbaserade behandlingar att erbjuda.

Men det finns fortfarande en stor brist på kunskap om hur hjärnan fungerar, både vid hälsa och vid psykisk sjukdom. Dessutom finns mycket annat som måste bekämpas, förutom okunskap, stigmatisering och fördomar, så även orsakerna till att patienter med psykisk sjukdom dör i förtid i kroppsliga sjukdomar.

Därför vill vi prata om psykiatrins alla utmaningar och ge möjlighet till frågor och en sund diskussion.

Välkomna!

Arrangör

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet i samarbete med Verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset och Brukarorganisationerna i Region Uppsala.

Vem var Märta Nasvell?

Märta Nasvell.Märta Nasvell var en sjuksköterska som älskade sitt arbete och drevs av övertygelsen att man måste stå upp för det man tror på och vill åstadkomma. För Märta innebar det att människor med psykisk ohälsa och sjukdom inte bara ska mötas med respekt och förståelse, utan också att orsakerna till sjukdomarna ska identifieras så att de kan förhindras och behandlas.

Märta Nasvell föddes som Märta Fors år 1910 och tog sjuksköterskeexamen vid Kungliga Akademiska sjukhusets sjuksköterskeskola 1933. Hon gifte sig med den 18 år äldre ryske officeren Nikolai von Nasvetévitch. Han var tsarens siste kommendant på Åland och kom till Sverige efter revolutionen. Nasvetévitsch tog senare namnet Nicke Nasvell och blev bland annat en mycket uppskattad andretenor i Orphei Drängar. Nicke Nasvell avled 1952 vid 60 års ålder efter lång tids sjukdom.

Fram till sin pension tjänstgjorde Märta framför allt som narkos- och operationssköterska. Efter sin pension och långt upp i åttioårsåldern valde hon att arbeta som sjuksköterska vid Psykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset.

Psykisk sjukdom

Psykiska sjukdomar är vanliga och kan delas in i grupperna ångestsyndrom, bipolär sjukdom, depressionssjukdomar, psykossjukdomar, ätstörningar och beroendesjukdomar. Dessutom finns psykisk ohälsa som framför allt debuterar och förekommer i barndomen, till exempel autismspektrumstörningar och ADHD. Upp till hälften av befolkningen kommer att drabbas av minst en psykisk sjukdom under sin livstid.

Att så många drabbas betyder inte att alla söker vård. I en studie från Danmark uppskattades att en tredjedel av befolkningen någon gång i livet får psykiatrisk specialistvård. I Sverige ges årligen nästan 60 000 personer psykiatrisk heldygnsvård och närmare 400 000 personer får vård inom den specialiserade psykiatrin. Det innebär att ungefär fyra procent av befolkningen ges psykiatrisk specialistvård varje år. Huvuddelen av dem som behöver vård för psykiska problem behandlas dock i primärvården.

Märta och Nicke Nasvell stiftelse

Innan sin bortgång beslöt Märta och Nicke Nasvell att skänka medel till Uppsala universitet för bildandet av en stiftelse, Märta och Nicke Nasvells stiftelse, för att stödja klinisk forskning om psykiska sjukdomar vid Akademiska sjukhuset.

Så bidrar du

Genom att ge en gåva till Märta och Nicke Nasvells stiftelse bidrar du till ny kunskap och forskning vid de vuxenpsykiatriska klinikerna vid Uppsala universitets medicinska fakultet.

Bankgironummer: 5080-1794
Swish-nummer: 1232 360 519
Märkning: ”Stiftelse 91161” + ditt namn, din adress
Kontohavare: Uppsala universitets stiftelseförvaltning, ekonomisk förening

Senast uppdaterad: 2023-03-16