Hedersdoktorsföreläsningar 2023

Torsdagen den 26 januari bjuder vetenskapsområdet för medicin och farmaci in till hedersdoktorsföreläsningar. Våra hedersdoktorer tillhör de främsta i sina fält. Välkommen!

Tid: Torsdag 26 januari. Platserna ska vara intagna 13.00 men programmet börjar 13.15.
Lokal: Sal IX, Universitetshuset
Övrigt

Hedersdoktorsföreläsningarna i kalendariet

Program

13.15 Inledning
Mats Larhed, professor och vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci.
13.20 Michel Georges, professor vid Université de Liège, Belgien
”A Bovine GWAS Reveals Determinants of Mobilization Rate and Dynamics of Endogenous Retroviruses”
13.40 Cecilie Svanes, professor vid Universitetet i Bergen, Norge
”The Early Life and Preconception Origins of Adult Asthma and COPD”
14.00 Alexander Masters, författare och frilansjournalist, Storbritannien
”The Patient Doctor and the Doctoring Patient”
14.20 Paus
14.35 Siew Chai, associate professor vid Monash University, Australien
”The Enigma that is IRAP, Is it an Enzyme, a Receptor or a Trafficking Molecule?”
14.55 Richard Bergström, farmaceut och Sveriges Covid-19-vaccinsamordnare
"Media and media – not same same"
15.15 Avslutande kommentarer
Karin Forsberg Nilsson, professor och dekan för medicinska fakulteten.
Mathias Hallberg, professor och dekan för farmaceutiska fakulteten.

Hedersdoktorer på medicinska fakulteten

Michel GeorgesMichel Georges

”A Bovine GWAS Reveals Determinants of Mobilization Rate and Dynamics of Endogenous Retroviruses”

Michel Georges är professor i genetik vid Université de Liège i Belgien och är föreståndare för GIGA-R, ett excellenscenter för medicinsk och veterinärmedicinsk forskning. Han har gjort en rad banbrytande insatser inom genetiken där han ofta använt domesticerade djur som modeller för att kartlägga hur en rad mutationer i nötkreatur, hund, får och gris påverkar viktiga fysiologiska egenskaper (till exempel muskelmassa och mjölksammansättning) och flera monogena sjukdomar främst hos nötkreatur. Georges har också bedrivit framgångsrik humangenetisk forskning som syftar till att klarlägga genetiska riskfaktorer för Crohns sjukdom, hjärt-kärlsjukdom, och cystisk fibros. Han har under många år bedrivit framgångsrika samarbeten med forskare vid Uppsala universitet.

Cecilie SvanesCecilie Svanes

”The Early Life and Preconception Origins of Adult Asthma and COPD”

Cecilie Svanes är professor vid Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse vid Bergens Universitet. Svanes forskningsområde rör astma, allergier och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), och hon har gjort banbrytande arbeid kring det prekonsepsjonelle miljø och barndomsmiljöns betydelse för luftvägshälsa som vuxen.

Alexander MastersAlexander Masters

”The Patient Doctor and the Doctoring Patient”

Alexander Masters är författare och frilansjournalist bosatt i Storbritannien. Hans engagerande journalistiska arbete har varit avgörande för att få till stånd en unik klinisk prövning för svårt cancersjuka patienter vid Akademiska sjukhuset. Då ekonomiska medel saknades för att genomföra en klinisk utvärdering av en lovande cancerprodukt som tagits fram vid Uppsala universitet, initierade Masters också en mycket uppmärksammad crowdfunding-kampanj där cirka 14 miljoner kronor samlades in för detta ändamål. Etiken kring att sponsra kliniska studier via crowdfunding är en viktig och ny frågeställning som Masters lyft via föreläsningar och i vetenskaplig tidskrift.

Hedersdoktorer på farmaceutiska fakulteten

Siew ChaiSiew Chai

”The Enigma that is IRAP, Is it an Enzyme, a Receptor or a Trafficking Molecule?”

Siew Chai är associate professor och verksam vid Biomedicine Discovery Institute, Monash University i Australien. Hon gjorde tidigt i sin karriär banbrytande insatser genom identifikation av den makromolekylära måltavlan för den endogena kognitionsförstärkaren angiotensin IV. Den nyvunna kunskapen öppnar för möjligheter till en helt ny typ av läkemedel med tänkbar användning vid demenssjukdomar som Alzheimers. Förutom en omfattande vetenskaplig publicering har Chai även flera patent. Sedan tio år tillbaka finns omfattande samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet och Chais forskargrupp.

Richard BergströmRichard Bergström 

"Media and media – not same same"

Richard Bergström har under covid-19-pandemin varit Sveriges nationella vaccinsamordnare och är bosatt i Schweiz. Han har varit en viktig och väldigt synlig person under pandemin och har i sin roll som vaccinsamordnare varit handlingskraftig och tydlig i sin kommunikation. Bergström har en apotekarutbildning från Uppsala universitet och en bred internationell erfarenhet från läkemedelssektorn, inom såväl myndigheter som stora läkemedelsföretag och lobbyorganisationer. Han har under sin karriär behållit en nära kontakt med Uppsala universitet, framför allt med farmaceutiska fakulteten och dess studentkår.

Mer information Titeln hedersdoktor och tidigare utsedda hedersdoktorer
Läs även Nya hedersdoktorer vid medicinska och farmaceutiska fakulteten

Senast uppdaterad: 2023-01-16