Göran Gustafssonföreläsning i medicin

Varmt välkommen till årets Göran Gustafsson­föreläsning i medicin! Varje år bjuder Uppsala universi­tet till­sammans med Göran Gus­tafs­sons Stiftelse för främ­jande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska hög­skolan in en inter­nationellt fram­stående for­skare inom medicin att hålla en före­läsning.

2023 års Göran Gustafsson­föreläsning

Antibiotikaresistens – gemensamma åtgärder för hållbara lösningar

Symposium med årets Göran Gustafssonföreläsning i medicin 2023.

2023 års föreläsning är en del av ett större symposium i samarbete med Uppsala universitets Uppsala antibiotikacentrum, UAC. Göran Gustafssonföreläsare och huvudföreläsare är Gerry Wright, verkställande direktör för Canada’s Global Nexus for Pandemics and Biological Threats och professor vid institutionen för biokemi och biomedicinska vetenskaper vid McMaster University i Kanada.

Läs mer om professor Gerry Wright

Professor Gerry Wright
Professor Gerry Wright

Tid: Torsdag 13 april, 13:00–17:00.

Plats: Universitetshuset, sal IX. 

Anmälan: bit.ly/GG2023registration.

Övrigt: Symposiet är på engelska.

Läs mer om symposiet i kalendern

Göran Gustafssons Stiftelsers logotyp

Program

Moderatorer: Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor, och Anders Karlén, professor.

13.00–13.10 Välkommen!
Anders Hagfelt, rektor, Uppsala universitet.
 
13.15–14.10 ”Resistance-guided Antiobiotic Discovery”
Huvudföreläsare Gerry Wright, föreståndare på Institute for Infectious Disease Research och professor vid institutionen för biokemi och biomedicinska vetenskaper vid McMaster University i Kanada.
 
14.10–14.35 Fikapaus
 
14.35–14.50 ”Resistance Dynamics: Past, Present and Future”
Linus Sandegren, universitetslektor, institutionen för medicinsk biokemi mikrobiologi, Uppsala universitet.
 
14.55–15.10 ”Development of New Antibiotics”
Diarmaid Hughes, professor, institutionen för medicinsk biokemi mikrobiologi samt co-koordinator på ENABLE-2.
 
15.15–15.30 ”Current Ideas on How to Incentivise New Antibiotics R&D”
Francesco Ciabuschi, professor, företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
 
15.35–15.50 ”Consumer Behaviour and Antibiotic Resistance – The Average Joe Latency”
Anna-Carin Nordvall, universitetslektor, företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
 
15.50–15.55 Paus
 
15.55–16.10 ”Micro-Fluidics Against a Macro-Problem: Rapid Diagnostics of AMR in Bloodstream Infections”
Christer Malmberg, chefsforskare på Gradientech.
 
16.15–16.30 ”Perspectives on Antimicrobial Use and Resistance Among Swedish Physicians and Veterinarians”
Hedvig Gröndal, postdoktor, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet.
 
16.35–16.50 ”Making the Antibiotics Hit the Right Bacteria: New Delivery Approaches to More Efficient Medicines Without Adverse Reactions”
Christel Bergström, professor, institutionen för farmaci, Uppsala universitet.
 
16.50–17.00 Avslutande ord
Anders Karlen, professor, institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet.
 
17.00–17.10 Paus
 
17.10–18.00 Efterföljande session med professor Gerry Wright (exklusivt för unga forskare som har anmält sig)
Moderator: Eva Garmendia, koordinator, Uppsala antibiotikacentrum.

Göran Gustafsson – en sann filantrop inom vetenskapens värld

Göran Gustafsson
Göran Gustafsson (1919–2003)

Göran Gustafsson föddes i Norrbotten. Som framgångsrik affärsman, särskilt inom fastigheter, skapade han den ekonomiska grunden för sina donationer till två stiftelser som främjar grundläggande vetenskaplig forskning. Göran Gustafssons vision var att genom dessa donationer ge svenska forskare de förutsättningar som krävs för att tävla med de bästa forskarna i världen.

År 1986 skapade Göran Gustafsson en stiftelse för att stödja grundforskning inom medicin vid Uppsala universitet och inom teknisk fysik vid både Kungliga tekniska institutet (KTH) och Uppsala universitet. Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan startade med en donation på 136 miljoner svenska kronor och delar för närvarande ut 14 miljoner kronor i bidrag årligen.

År 1989 bildades Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning, med en donation på 270 miljoner kronor. Idag delar stiftelsen ut cirka 27 miljoner kronor årligen. Huvudsyftet med denna stiftelse är att främja grundforskning inom molekylär biologi, fysik, kemi, matematik och medicin.

I en intervju 1993 förklarade Göran Gustafsson varför han sålde sin fastighetsportfölj och donerade mer än 400 miljoner kronor till stiftelser, där avkastningen går till att belöna framstående forskare:

”Pengarna har varit mina verktyg. När hantverkaren går i pension lämnar han verktygen till dem som bäst kan ta över. Jag vill skapa förutsättningar för forskningen att utveckla metoder som förbättrar naturen och vår omgivning. Jag mår illa när jag tänker på den miljöförstöring som vi har bidragit till! Ett tack till samhället som gav mig chansen! ”

Göran Gustafssons insatser har inte förblivit obetalda, redan 1987 fick han Uppsala universitets Gustaf Adolfsmedalj. Samma år gjordes han till teknologie hedersdoktor vid KTH. När kung Carl XVI Gustaf och tre andra vänner av Uppsala universitet tilldelades titeln hedersmedlem av Uppsala universitet år 1990, var Göran Gustafsson en av de tre.

Senast uppdaterad: 2023-04-12