Handledarinformation vid vetenskapsområdet

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus Gunnar Johanssonsalen, von Kraemers Allé 1
  • Föreläsare: Meddelas senare.
  • Kontaktperson: Anna Ehrenroth
  • Utbildning

Handledarinformationen är en heldag som anordnas två gånger per år och alltid ges på engelska. Dagen är obligatorisk för huvudhandledare vid avhandlingsarbeten inom medicinsk och farmaceutisk vetenskap. Den rekommenderas starkt även för biträdande handledare.

Huvudhandledare bör gå utbildningen minst vart femte år för att hålla sig uppdaterad inom området. Program meddelas senare

Anmäl dig på: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/59654. Anmälan är öppen fram t.o.m. 2022-11-16.

________________________________________________________________________

Utöver godkänt deltagande i handledarinformationen ska de som blir huvudhandledare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci för första gången också ha genomfört den webbaserade kursen ”Research Ethics for Postdocs and Researchers in Medicine”. Kursen har utformats gemensamt av Sveriges sju medicinska fakulteter och rekommenderas för samtliga anställda forskare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Kontaktpunkt vid Uppsala universitet är Centrum för forsknings- & bioetik (CRB). Information om anmälan till etik-kursen finns på: crb.uu.se/utbildning/forskningsetik-for-anstallda/.
 
Ett intyg som visar att en ny huvudhandledare har genomgått både handledarinformation och etikkurs ska bifogas ansökningshandlingarna vid antagning av ny doktorand. 

Kalendarium för medicin och farmaci