Kurs Biobanksprov i medicinsk forskning 1,5 hp

Den 20–24 nov 2023 arrangerar Uppsala Biobank kursen Biobanksprov i medicinsk forskning 1,5 hp. Kursen består av föreläsningar, studiebesök samt grupparbete.

Kursen riktar sig främst till doktorander inom området medicin/farmaci (eller motsv) som  ämnar att eller redan forskar på biobanksprov, samt övrig personal som arbetar med eller kommer i kontakt med biobanksprov.

Den 1 juli i år trädde en ny biobankslag i kraft och det innebär bl.a. förändringar inom information och samtyckesområdet, att tillämpningsområdet utökas samt att forskningshuvudmannen kan bli biobankshuvudman direkt. Ett utökat tillämpningsområde innebär att även (spårbara) prov tagna utanför hälso- och sjukvården kommer att omfattas av biobankslagen.

Kursen består av föreläsningar samt ett grupparbete som redovisas muntligt. Föreläsningarna omfattar bland annat:

– lagar och regelverk (bl.a. nya biobankslagen, etikprövningslagen och GDPR) 
– hur man ansöker om tillgång till prov - ansökningsblanketter och dokument
– information från forskningsstödjande enheter på Akademiska sjukhuset
– prospektiv biobankning
– forskningsprojekt inom olika ämnesområden som använder sig av biobanksprov
– nya analysteknikers möjligheter och begränsningar
– sjukvårdsintegrerad biobanksservice mm.

Du anmäler dig via olika länkar beroende på om du är doktorand eller forskare/övrig personal. Är du doktorand anmäler du dig via Medfarms kursdatabas: Anmälan till biobankskurs 

Forskare/övrig personal skickar in en anmälan via formuläret nedan, alternativt via e-post till kursansvarig Linda Paavilainen.

Kalendarium för medicin och farmaci