IMBact seminarium, Marie Wrande

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum A8:215a
  • Föreläsare: Marie Wrande, Linus Sandegrens grupp
  • Kontaktperson: Lionel Guy
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci