Genomik-seminarium, Giselle Martin "Insights into genomics and gene expression of oleaginous yeasts of the genus Rhodotorula".

  • Datum: –11.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:305
  • Föreläsare: Giselle Martin, SLU
  • Kontaktperson: Jennifer Meadows
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci