Disputation- Studies of the BarnSäkert (SEEK) model – the Swedish Child Health Services as a forum for early identification of psychosocial risk factors in the home environment of young children

  • Datum: –12.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Doktorand: Maria Engstrom
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Steven.Lucas@kbh.uu.se
  • Disputation

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64091650638
Lösenord: 818791

Ordförande
Karin Enskär, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Opponent 
Boel Andersson Gäre, professor, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköping University

Betygsnämnd
Maria Harder, docent, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens universitet

Lene Lindberg, docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Mats Målqvist, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Huvudhandledare
Steven Lucas, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Staffan Janson, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Inna Feldman, docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin, Uppsala universitet

Thomas Wallby, Med. Dr., Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Kalendarium för medicin och farmaci