ObGyn Highlights/Forskningsforum barn och ungdom - Forskning om psykosociala självhjälps-appar till barnfamiljer i sorg

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Stora konferensrummet Kvinnosjukvården
  • Föreläsare: Rakel Eklund, PhD, forskare och specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: rakel.eklund@uu.se
  • Seminarium

Rakel kommer presentera sin forskning inom utveckling och utvärdering av psykosociala stödinsatser för barnfamiljer i utsatta livssituationer (svår sjukdom, död och sorg), ett ämne som rör alla våra enhet på barnsjukhuset!

Välkommen till seminarieserierna ObGyn Highlights och Forskningsforum barn och ungdom som från och med hösten 2023 kommer att dela dag och tid. Det betyder att varannan torsdag blir fokus på antingen obstetrik/gynekologi eller pediatrik. 

Tid:  torsdagar kl. 12-13

Lokal:  Stora konferensrummet Kvinnosjukvården

Zoomlänk:
 https://uu-se.zoom.us/j/62075377313
(alltid samma länk)

Program och bokningsdokument i Google docs

Vi ser fram emot en rolig höst med inspirerande torsdagsseminarier!

Kontakt ObGyn Highlights: Stina Stjernmira: stina.stjernmira.ruus@uu.se

Kontakt Forskningsforum barn och ungdom Géraldine Giraud:geraldine.giraud@akademiska.se

Kalendarium för medicin och farmaci