Genomik-seminarium, Axel Cederholm "Autoantibodies against type I Interferons"

  • Datum: –11.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum A9:105a
  • Föreläsare: Axel Cederholm, Nils Landegrens grupp
  • Kontaktperson: Jennifer Meadows
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci