Licentiatseminarium: Quantitative assessment of glaucoma by artificial intelligence estimation of the waist of the nerve fiber layer in the optic nerve head.

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset Ögonbiblioteket, ing 85, 3 tr
  • Föreläsare: Konstancija Kisonaite (oftalmiatrik)
  • Kontaktperson: Per Söderberg
  • Licentiatseminarium

Licentiatseminarium med Konstancija Kisonaite, titel på avhandlingen är: Quantitative assessment of glaucoma by artificial intelligence estimation of the waist of the nerve fiber layer in the optic nerve head.


 

Kalendarium för medicin och farmaci