Fakultetskollegium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Webbsida
  • Arrangör: Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
  • Kontaktperson: Agneta Mattsson
  • Sammanträde

Vicerektor Mats Larhed bjuder in till fakultetskollegium för vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Varmt välkommen!

Inget zoom-deltagande, efterföljande sommarmiddag, håll utkik efter inbjudan från vicerektor!

DAGORDNING

Inledning
Vicerektor Mats Larhed

Aktuellt vid vetenskapsområdet
Mats Larhed, Karin Forsberg Nilsson, Mathias Hallberg

Development office
Agneta Stålhandske

Nya professorer presenterar sig
Anna Dimberg – professor i cancer och vaskulärbiologi
Stefan Schwartz – professor i medicinsk virologi

Presentation av föreslagna hedersdoktorer 2024
Karin Forsberg Nilsson (övriga presentatörer är inte fastställda)

Region Uppsalas forskningspris 2022
Erik Weiman och Andreas Muranyi Scheutz

Avslut

Kalendarium för medicin och farmaci