Anesthesia and perioperative acute kidney injury (AKI): neural and hormonal regulation of renal function

  • Datum: –17.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset Matsalen, Skeppet, Ingång 70, 1 tr
  • Föreläsare: Fysiolog Stephanie Franzén, PhD, forskare på IKV, inom anestesi och intensivvård
  • Kontaktperson: Stephanie Franzén
  • Seminarium

Stephanie kommer att presentera sin forskning om hur nerver och hormoner spelar roll vid utvecklingen av akut njursvikt och hur anestesimedel kan påverka detta patofysiologiska förlopp.

Stephanie Franzén har jobbat som Robert Frithiofs postdok sedan 2016 och blir snart docent. Hon jobbar både med klinisk forskning samt experimentella studier för att undersöka de fysiologiska mekanismerna bakom utvecklingen av njurskada i det perioperativa förloppet.

Hennes senaste artikel finns nu tillgänglig och visar att det är lägre risk för akut njursvikt vid propofolanestesi jämfört med gasanestesi: Postoperative acute kidney injury after volatile or intravenous anesthesia - a meta-analysis.

Kalendarium för medicin och farmaci