Immunologiseminarium, Geert van den Bogaart ”Membrane trafficking as an active regulator of cytokine production”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:321
  • Föreläsare: Geert van den Bogaart
  • Kontaktperson: Gunnar Pejler
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci