Forskningsseminarier Smärtcentrum/Rehabiliteringsmedicin: Kliniska aspekter på fibromyalgi

  • Datum: –14.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset Konferensrummet, Smärtcentrum ing. 79, 2 tr
  • Föreläsare: Eva Kosek, professor klinisk smärtforskning
  • Kontaktperson: Torsten Gordh
  • Seminarium

En rapport från den internationella forskningsfronten. Eva Kosek berättar om sin pågående forskning.

* Corona-restriktionerna är för närvarande upphävda. Cirka 15-20 personer kan vara närvarande i konferensrummet. Övriga deltagare deltar digitalt via TEAMS. Alla anmälda får en länk utskickad till sig några dagar innan från Sara Jansson (VC-sekr.). Seminarierna spelas in, och kan även ses i efterhand.

Kalendarium för medicin och farmaci