Forskningsseminarier Smärtcentrum/Rehabiliteringsmedicin: Om psilocybin för behandling av depression

  • Datum: –14.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset Konferensrummet, Smärtcentrum ing. 79, 2 tr
  • Föreläsare: Hampus Yngwe, Leg.läk, psykiater (ST), doktorand på KI
  • Kontaktperson: Torsten Gordh
  • Seminarium

Behandlingsresistent depression ger svårt lidande under lång tid för många (smärt) patienter. En ny behandlingsprincip, där hallucinogena farmaka tros påverka konnektiviteten i hjärnan och bryta upp ”fixerade tankeloopar”, verkar lovande, kanske även för smärtpatienter.

Hampus Yngwe rapporterar från sitt pågående doktorandprojekt.

* Corona-restriktionerna är för närvarande upphävda. Cirka 15-20 personer kan vara närvarande i konferensrummet. Övriga deltagare deltar digitalt via TEAMS. Alla anmälda får en länk utskickad till sig några dagar innan från Sara Jansson (VC-sekr.). Seminarierna spelas in, och kan även ses i efterhand.

Kalendarium för medicin och farmaci