Forskningsseminarier Smärtcentrum/Rehabiliteringsmedicin: Vad händer med våra patienter på ELSA?

  • Datum: –14.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset Konferensrummet, Smärtcentrum ing. 79, 2 tr
  • Föreläsare: Romana Stehlik, Med Dr
  • Kontaktperson: Torsten Gordh
  • Seminarium

Ibland kan patienter som under många års behandling inom sjukvården tidigare bedömts som ”hopplösa”, ändå visa stor förbättring efter behandlingsperioderna på ELSA. Vilka mekanismer är i arbete här?

* Corona-restriktionerna är för närvarande upphävda. Cirka 15-20 personer kan vara närvarande i konferensrummet. Övriga deltagare deltar digitalt via TEAMS. Alla anmälda får en länk utskickad till sig några dagar innan från Sara Jansson (VC-sekr.). Seminarierna spelas in, och kan även ses i efterhand.

Kalendarium för medicin och farmaci