Forskningsseminarier Smärtcentrum/Rehabiliteringsmedicin: Långvarig smärta som riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom

  • Datum: –14.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset Konferensrummet, Smärtcentrum ing. 79, 2 tr
  • Föreläsare: Ann-Sofie Rönnegård, allmänläkare, Falun, doktorand på Dalarnas högskola/KI
  • Kontaktperson: Torsten Gordh
  • Seminarium

Det är känt att personer med svår långvarig smärta har en kortare förväntad återstående livslängd. Ann-Sofie Rönnegård undersöker i sitt doktorandarbete långvarig smärta som en oberoende riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

* Corona-restriktionerna är för närvarande upphävda. Cirka 15-20 personer kan vara närvarande i konferensrummet. Övriga deltagare deltar digitalt via TEAMS. Alla anmälda får en länk utskickad till sig några dagar innan från Sara Jansson (VC-sekr.). Seminarierna spelas in, och kan även ses i efterhand.

Kalendarium för medicin och farmaci