Forskningsseminarier Smärtcentrum/Rehabiliteringsmedicin: Using Molecular Profiling to Understand Heterogeneity of Nociceptors

  • Datum: –14.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset Konferensrummet, Smärtcentrum ing. 79, 2 tr
  • Föreläsare: Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi/ molekylär neurobiologi, KI
  • Kontaktperson: Torsten Gordh
  • Seminarium

En hörnsten i smärtklink och forskning är indelningen av perifera nerver, baserad på deras diameter och ledningshastigheter, enligt Erlanger och Gassers arbeten (A,B, och c-fibrer; Nobelpris 1944). Nu lanserar Patrik Ernfors grupp en ny indelning grundad på RNA-mönster, single cell-sekvensering. Den nya indelningen har redan fått stort internationellt genomslag.

* Corona-restriktionerna är för närvarande upphävda. Cirka 15-20 personer kan vara närvarande i konferensrummet. Övriga deltagare deltar digitalt via TEAMS. Alla anmälda får en länk utskickad till sig några dagar innan från Sara Jansson (VC-sekr.).

Seminarierna spelas in, och kan även ses i efterhand.

Kalendarium för medicin och farmaci