IMBact seminarium, Marie Wrande

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:113a
  • Föreläsare: Marie Wrande, Linus Sandegrens grupp
  • Kontaktperson: Ulrika Lustig
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci