IMBact seminarium, Sheida Heidarian

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:305
  • Föreläsare: Sheida Heidarian, Dan Anderssons grupp
  • Kontaktperson: Ulrika Lustig
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci