Forskningsforum barn och ungdom - WHO Collaborating center on migration and health data and evidence

  • Datum: –13.00
  • Plats: Lokal: Barnsjukhuset Konferensrum, ing. 95/96, BV
  • Föreläsare: Soorej Jose
  • Kontaktperson: Arja Harila
  • Seminarium

Välkommen till seminarieserien Forskningsforum Barn och Ungdom 
Onsdagar kl.12.00-13.00
Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69211658897

Kommande schema i Google docs. Programpunkterna kommer även att läggas upp i kalendern på KBHs hemsida. Vill du lägga till en programpunkt eller få information om forskningsforum på ditt kbh mail? kontakta Geraldine Giraud geraldine.giraud@akademiska.se

Kalendarium för medicin och farmaci