Rudbeckseminarium, Marcel den Hoed

  • Datum: –16.00
  • Plats: Rudbecksalen på Rudbecklaboratoriet Rudbecklaboratoriet, C11
  • Föreläsare: Marcel den Hoed Institutionen för immunologi, genetik och Patologi, UU
  • Arrangör: Gruppen för Rudbeckseminarier
  • Kontaktperson: Rouba Gennaoui
  • Seminarium

Titel:

Värd: Xingqi Chen

Kalendarium för medicin och farmaci