Psykisk ohälsa, våld och droger • En farlig spiral

 • Datum: –16.30
 • Plats: Gunnesalen, Akademiska sjukhuset, ing. 10
 • Föreläsare: Fred Nyberg, Senior rådgivare, U-FOLD
  Lotta Borg Skoglund, Medicinskt Ledningsansvarig Läkare, SMART Psykiatri
  David Ardler, Avdelningschef och Psykolog, Akademiska sjukhuset, Representant Nationella arbetsgruppen för ADHD
  Jale Poljarevius, Polisen Uppsala, Regional underrättelsechef, Region Mitt
  Anna Sarkadi, Professor i Socialmedicin, Uppsala universitet
  Anita Hussénius, Föreståndare, Nationellt Centrum för Kvinnofrid
  Sara Lindholm Larsson, Sjukhuschef, Ersta sjukhus
  Jennie Claesson, Kommunalråd (L), Uppsala kommun
  Vivianne Macdisi, Regionråd (S), Region Uppsala
 • Webbsida
 • Arrangör: U-FOLD, Uppsala universitet
 • Kontaktperson: Fred Nyberg
 • Seminarium

U-FOLD inbjuder till vinterns viktigaste kraftsamling mot missbrukets utmaningar. Vi tar del av dagsaktuella lägesrapporter från bl a Jale Poljarevius, Polisen Region Mitt​, och Lotta Borg Skoglund, SMART Psykiatri. Fri entré. Varmt välkommen.

UPPDATERING: Detta seminarium är fullbokat. På grund av det stora intresset undersöker vi möjligheterna att redan våren 2023 arrangera ett uppföljande seminarium. Vi återkommer med med information på U-FOLDs hemsida!

Anmälan  https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/82048 • Fri entré

Skjutningar och sprängningar har på några få år blivit ett ovälkommet inslag i vår svenska vardag. Vårt land befinner sig i en farlig spiral och redovisade nyligen ett skrämmande rekord då 63 människor sköts till döds bara ifjol. Varför just Sverige går så diametralt mot trenden i övriga Europa återstår att fastslå, men odiskutabelt är att vapen, våld och narkotikahandel ofta är tätt förknippade.

Drogtrafiken hanteras till stor del av kriminella gäng som konkurrerar om de inkomster försäljningen genererar. Idag pågår en rad blodiga konflikter där unga förmås utföra dåd med vapen införskaffade av äldre personer. I en rad storstadsområden har antalet barn under 15 år som misstänks för våldsbrott mångdubblats. Flera av dem begås under drogpåverkan i syfte att uppnå ökad aggressivitet.

Vid U-FOLD Seminarium 2023 ger Jale Poljarevius, polismästare och underrättelsechef i polisregion Mitt, en aktuell lägesbild av de utmaningar som gängkriminella ställer vårt samhälle inför. Vi möter också Lotta Borg Skoglund från SMART Psykiatri som belyser kopplingen mellan ADHD och ökad risk för våld och droger, liksom Anna Sarkadi, professor i Socialmedicin, som diskuterar de verktyg med vilka vi kan hantera ungas riskbeteenden.

Mötesplatsen rymmer också ett profilstarkt panelsamtal med fokus på vår gemensamma väg framåt mot läkemedels- och drogberoende. Välkommen att lyssna, diskutera och inspirera i denna kraftsamling mot några av vår tids största utmaningar.

U-FOLD Seminarium 1 februari Poster

Kalendarium för medicin och farmaci